آدرس پشتیبانی کالا هفت

(بخش مرکزی ، شهر بجنورد ، خیابان شاهد ، بین شاهد 21 و 23 ، طبقه همکف -تماس:05832311826

شماره تماس :05832311826
شماره موبایل :09153877751, 09391069282