اکثر قطعات اصلی بوده دارای گارانتی اصلی می باشند 

در صورت نداشتن گارانتی قطعه تست شده ویدیو تست گرفته می شود بعد ارسال می شود.

قوانین کالا هفت

1.ضمانت برگشت  7روز

شرایط : کالا دیجیتال بسته بندیی آن باز نشده باشد. در غیر اینصورت مشکل پیش آمده شرکت گارانتی کننده مستلزم به پاسخگویی و رفع مشکل است.

2.کالای که دارای گارانتی نمی باشند در صورت مشکل فنی قابل برگشت و پرداخت هزینه کامل می باشد.